FAQ

Vad är filterkannan till för?

Filterkannan används för att rena kranvatten och brunnsvatten som är godkänt som
dricksvatten. Genom att använda en filterkanna blir kranvatten idealiskt för att dricka och att tillaga mat på. Dessutom förhindrar filtret kalkbildning inuti vattenkokare, och kaffemaskiner m.m.

Hur filtrerar man vattnet?

1. Innan du sätter in ett nytt filter - diska de enskilda delarna med varmt vatten
med ett milt diskmedel. Sätt ihop dem igen.
2. Sänk ner den nya filterpatronen i vatten och låt den ligga i ca 10 min. Sätt i
ersättningsfiltret i filterhållaren genom att försiktigt trycka på det.
3. Placera locket genom att först sätta i den främre delen av tratten och tryck sedan på
handtaget.
4. Innan den första användningen av varje ersättningsfilter måste du filtrera och hälla ut det
filtrerade vattnet två gånger.
(Detta ventilerar filtret och tar bort lösa kolpartiklar). Detta vatten kan användas t.ex. för
vattning av blommor.
5. Slutligen ställer du in påminnelsen om filterbyte. Använd indikatorn på kannans lock.
Om du har en manuell indikator ställer du in markören på månadens datum när du först
installerar det nya filtret.
Om du har en kanna med en LED-indikator: håll in knappen på kannans lock tills den blinkar
blå, från det ögonblicket kommer det att räknas en månad. Ett gult ljus innebär att du bör
förbereda dig för att byta ut filtret. Efter 30 dagar blir lysdioden röd och du ska byta filtret.

Hur länge ska filtreringsprocessen pågå?

Filtreringsprocessen fortsätter så länge vattnet rinner genom filtret och kan variera från en till flera minuter.

Hur lång tid gäller för de utbytbara filtren?

Utgångsdatumet för varje filter anges på förpackningen. Efter uppackning är den lämplig för användning upp till en månad, oavsett mängden filtrerat vatten.

Kan du dricka filtrerat vatten direkt utan kokning?

Ja, vuxna kan släcka sin törst med kranvatten som filtreras med en Dafi kanna. Det är
säkert, rent och gott.

Kan filtrerat vatten ges till barn och spädbarn?

Enligt det polska institutet för Mother and Child är filtrerat vatten säkert och rekommenderas för konsumtion och tillagning av måltider för barn över 1 år.

Hur ofta ska jag byta filter?

För bästa resultat bör filtret bytas 30 dagar efter uppackningen och dess insättning i kannan. Ställ in indikatorn, som sitter på kannans lock, varje gång du byter ut ett filter. Det kommer att säkerställa att ditt filter alltid är fräscht och klart att användas. Den manuella indikatorn visar dag och månad för nästa filterbyte. LED-sensorn blir röd en månad efter bytet. LED-sensorn har också en funktion som indikerar behovet av att förbereda för filterbytet en vecka före utgångsdatum, då lysdioden är gul.

Vad är filterkannan gjord av?

Dafi filterkannor är tillverkade av certifierad plast som inte innehåller BPA (bisfenoler typ A), och godkänt för kontakt med vatten av det kända tyska institutionen TÜV Rheinland . Alla kannor från Dafi filtreringssystem är också godkända av polska nationella institutet för hälsa och har fått ett positivt yttrande från Institutet för Mother and Child, gällande säkerheten.

Hur länge fungerar LED-sensorn och kan du byta ut det inbyggda batteriet?

Batteriet som är monterat inuti fungerar ca i tre år . Batteriet är inte utbytbart.

Kan det utbytbara filtret användas längre än en månad om du sällan filtrerar vattnet?

Om du byter ut filtret inom några dagar efter utgångsdatumet kommer det inte att orsaka
någon signifikant minskning av kvaliteten på filtrerat vatten. För att uppnå de optimala
parametrarna för dricksvattnet bör dock filtret bytas ut efter en månad. Varje filter innehåller aktivt kol (tillverkat av kokosskal) som tar bort klor och organiska föroreningar, samt en mängd harts som finns i filtret vilket avlägsnar kalk. Denna begränsas av filtrets storlek. Efter en månad börjar den förlora sina egenskaper.

Vilka ingredienser innehåller Dafi-filter?

Fyllningen är sammansatt av aktivt kol och jonbytarharts. Aktivt kol fungerar som en svamp - den absorberar klor och dess föreningar , rengöringsmedel, bekämpningsmedel och organiska föroreningar. Detta liknar kol som vi köper på apoteket vid matförgiftning och som används i gasmasker. Det är ett naturligt ämne som tillverkats mestadels från förbränning av kokosskal. Kol avlägsnar lukter från vattnet och förbättrar dess smak.

Jonbytarhartser tar bort överskottet av salt som orsakar vattenhårdhet och är orsaken till
beläggning i hushållsapparater. Några av jonhartserna är kapabla att berika vatten med
mineraler, som i fallet med filter Dafi mineral Up och Dafi alkaline Up. Råvarorna vi använder kommer från tyska tillverkare och har de nödvändiga kvalitets certifikaten.

Tar kannans filter bort bakterier från vattnet?

Inget av våra filter tar bort bakterier från vattnet. Kranvatten desinficeras av det klor som används i vattenledningar. Filterkannor avlägsnar kloret genom filtrering.

Hur man återvinner använda filter?

De gamla filter patronerna kan kasseras genom att sorteras som hårdplast. Det material som de är tillverkade av är helt återvinningsbart, och innehållet i filtret utgör inget hot mot miljön alls.

Kan Dafi kannor diskas i diskmaskinen?

Du kan diska alla kannans delar i diskmaskin, förutom locket med LED-indikatorn, som
bör diskas varsamt för hand för att undvika att förstöra elektroniken.

Hur tar man bort vit beläggning, som har uppkommit inuti kannan?

Beläggningen som möjligen kan uppstå inuti kanna kan avlägsnas med hjälp av vatten
blandat med ättika eller citronsyra. vid filterbyte ska kannans delar diskas i varmt vatten.

Varför visas grön film på kannans undersida?

Detta beror på att algtillväxt kan förekomma i den våta och den utsatta miljön. För att
förhindra det, håll kannan i skuggan eller i kylskåpet och diska den när du byter ut filtret.

Måste filtret ständigt vara nedsänkt i vatten?

Filtret bör vara nedsänkt i vatten, men om du ibland glömmer det, kommer det inte att
avsevärt påverka egenskaperna hos filtreringen.

Efter att folien öppnats kan man se vattendroppar?

Vattendroppar är en effekt av steriliseringsprocessen med vattenånga vid 100 ° C. Denna
ånga kondenserar så interiören förblir fuktig - det är fördelaktigt att upprätthålla de optimala parametrarna för ett filter.

Små svarta fläckar har dykt upp i kannan efter den första användningen. Är de farliga?

Det är ett naturligt fenomen. Dessa är aktiva kolpartiklar som utgör en del av filter
blandningen. Dessa molekyler kommer inte negativt påverka hälsan. Det granulärt aktiva kolet tillverkas av kokosnötskal. Liksom varje produkt av ett naturligt ursprung såsom kokossnötskalet kännetecknas det av en naturlig variation av struktur. Kolpartiklarna i filterpatronen är ansvariga för borttagandet av kemiska föroreningar. Det kol som används i filtret är naturligt och liknar det som används för att behandla matsmältningsbesvär.

Hur länge kan vi lagra det filtrerade vattnet?

Det är viktigt för kvaliteten på det filtrerade vattnet att tiden från det ögonblick då filtrering av vattnet till dess användning inte bör vara längre än 12 timmar. Efter denna tid ska vattnet hällas bort (t.ex. vattna blommorna). Under en paus i användningen ska filterkannan förvaras på en sval plats eller i kylskåp, för att undvika direkt solljus.

Vad gör man om filtret inte låter vattnet flöda?

Det händer att blandningen kommer att fungera felaktigt när filtreringsmassan är för hård.
Det orsakar att vattenflödet bromsas eller till och med stannar. Om det händer bör du skaka filtret kraftigt. Om det inte fungerar, kontakta oss så byter vi ut ditt filter mot ett nytt.

Tar filtren bort mangan och järn?

Filtret tar inte bort mangan och järn.

Tar filtren helt bort mineraler som finns i kranvattnet?

Under filtreringsprocessen av kranvatten renas de ämnen som kan försämra dess lukt, smak och färg. Endast överskottet av salter som bygger upp beläggningar avlägsnas. Dessutom stoppar filtret mekaniska föroreningar: sand, rost och fina avlagringar. Filtrerat vatten kan inte jämföras med destillerat vatten, som är helt avmineraliserat och inte är lämpligt att dricka. Vattnet innehåller fortfarande natrium och kalium. Dafi mineral Up och Alkaline Up filtrerar och mineraliserar vattnet med extra magnesium och alkaliska joner.

Är det värt att filtrera mjukt vatten?

Ja, om du har något emot lukten och smaken (t.ex. Klor). Vi rekommenderar ett Dafi mineral Up-filter, som mjukar upp vatten mycket mindre jämfört med Standard Filtret. Det påverkar inte natrium- och kalium nivån, dessutom berikar det vattnet med magnesiumjoner.

Vilken form av magnesium tillför Mg+-filtret och i vilken mängd?

Filtrerat vatten innehåller magnesiumjoner främst i form av bikarbonat. Det dagliga
magnesium behovet för en vuxen människa är ca. 300 mg/l. I en liter vatten som filtreras
genom filtret Dafi Mg + är tillskottet i genomsnitt ca. 30 mg / l vatten. Detta är ett
genomsnittligt värde, vilket innebär att det ändras under användningen av filtret och varierar från 45 mg/l till 15 mg/l (ca. efter 120 liter).

Kan vattnet filtreras av ett mineral Up-filter och sedan användas i matlagning?

Ja, vattnet förlorar inte magnesium jonerna under tillagningen. Mineralet Up-filtret minskar hårdheten hos kranvatten på mindre sätt än standard filtret och därför kan det hårda vattnet fortfarande orsaka beläggning i våra vattenkokare likaså som med kokande kranvatten.

Hur fungerar Alkaline Up-filtret?

Om du använder Alkaline Up-filtret så erhåller du ett alkaliskt vatten. Filtreringen avlägsnar klor och ämnen som kan störa smak och lukt. Vattnet från det alkaliska Up-filtret mineraliseras och rekommenderas därför inte, som i fallet med magnesiummineralet
Up-filtret, för tillagning. Dagligt drickande av alkaliskt vatten kan höja hela kroppens pH. Det kan också öka vitaliteten, bidra till att ge en balanserad kost och upprätthålla syra- balansen i kroppen. Alkaliskt vatten uppskattas både i Fjärran Östern, USA och Europa. De har en lång tradition av användning i Japan och Sydkorea.